MISSION OCH VÄRDERINGAR

Speaking of levererar resurssmarta och skräddarsydda lösningar inom kommunikation för att hjälpa organisationer att uppnå sina strategiska mål. Det är kundens verksamhet och sammanhang som avgör arbetsprocessen.

 
 
Bild: Staffan Eliasson

Bild: Staffan Eliasson

Kunskap: bra att samla, bra att sprida

Alla bra strategier bygger på att vara väl förbered och påläst. Även vid oförutsedda omständigheter är bra research och lyhördhet ett måste. Kunskapen som konsulten samlar under ett uppdrag måste överföras till kunden.

 
Bild: Staffan Eliasson

Bild: Staffan Eliasson

Professionell och direkt

Alla arbetsprocesser, leveranser och rapporteringar ska vara öppna och transparenta. Vid slutet av varje uppdrag ska kunden vara säker på att målen har uppfyllts.

 
Bild: Staffan Eliasson

Bild: Staffan Eliasson

Good will, good work

Att vara smart, strategisk och resultatinriktad är fullt kompatibelt med ett etiskt förhållningssätt.