Jargong och eufemismer skadar ditt varumärke

Jargong och eufemismer skadar ditt varumärke

"Så rädd var [min äldste bror] för att åka fast när han ljög, att han som barn tog för vana att lägga ’kanske’ till allt han sa. 

’Är det du Harry?’, frågade mamma från salongen. 

’Ja, mamma – kanske’. 

’Är du på väg upp i trappan?’ ’Ja, kanske.’"

 

Ovanstående är ett citat (min egen översättning från engelska) från Eleanor Farjeon’s "A nursery in the nineties" – en text som används av Stephen Toulmin i boken ”The Uses of Argument”. Han använde flitigt termen "non-committal ways of speaking” och jag har burit den med mig genom åren.