Medieaktivism - ett historiskt perspektiv (och en bra bok)

Forskaren professor Anne Kaun (University of Pennsylvania, Södertörns högskola) har studerat mediernas roll i kristider. I sin bok (på engelska) "Crisis and critique" (Zed Books, 2016), ger hon en historisk bild av relationen mellan medierna och proteströrelser, från 1930-talet över 70-talet fram till #blacklivesmatter, #occupywallstreet och den Arabiska Våren.

Hennes arbete är seriöst och politiskt och hon utmanar den okritiska entusiasm över ny medieteknik när hon presenterar  bristerna inom digital aktivism. Bl.a. identifierar hon svårigheten att få ihop sociala mediers omedelbara logik med den långsiktiga missionen hos politiska rörelser. Kaun hävdar att de digitala kanalerna snabbt kan skapa medborgarengagemang, men kan ha svårt att behålla entusiasmen över tiden.

"Medierna spelar en viktig roll under övergångsperioder och ekonomiska kriser, samtidigt som medierna (…) brottas med samma problem som andra delar av samhället (min egen översättning från engelska).

I boken reflekterar hon över hur proteströrelser anpassar sin strategi och närmar sig de traditionella mediernas logik när de använder sig av medieproffs och skapar sina egna PR-organisationer för att uppfattas på ett positivt sätt.

Sergio Guimaraes, Speaking of PR