Fyra anledningar varför 'explainers' är populära

Man behöver inte vara bland de mest trendkänsliga för att märka att ”explainers” har blivit väldigt framgångsrika.

En del sådant innehåll skrivs – på redaktionella medier – som ett erbjudande till läsarna. Det är en möjlighet för dem att komma ikapp gällande komplicerade nyhetshändelser och på så sätt hållas intresserade av att fortsätta läsa om temat framöver.

På ”content marketing”-fronten har ‘how-to’-filmer, med ett fint bildspråk och glimten i ögat, gett goda resultat på sociala medier. Här är fyra anledningar till varför: 

1 – Video har vuxit sig starkt (och blir bara starkare)

En prognos från Cisco säger att 79 procent av den globala trafiken online år 2018 kommer att bestå av video. Bakom den trenden finns (för att nämna några anledningar) en demokratisering av tillgång till internet världen över, bättre ICT-infrastruktur och bra resultat när det gäller SEO och sociala medier.

2 – Explainers tvingar dig att fatta dig kort

Manus på explainers är typiskt linjära och med en rekommenderad längd av 90 sekunder tvingar de dig att jobba på en stark pitch. Infografik hjälper även med detta. Budskapet blir mer fokuserat, helt enkelt. 

3 – Ett tydligt avtal med publiken

“Ge mig 90 sekunder så visar jag dig hur/varför”. Tonen kanske är lätt – och visst försöker vi sälja dig något – men innehållet är informativt. Publiken förstår att det finns något att lära sig utan att man investerar mycket tid.

 4 – Det är publiken som har sista ordet

En bra explainer utmanar publiken att agera genom att dela på sociala medier eller, i bästa fall, även besöka siten samt köpa produkten eller tjänsten. Musik, en berättarröst och ett bra bildspråk spelar en viktig roll här: de adderar känsla till ett innehåll som annars bara hade varit informativt. Detta ska inte underskattas: publiken ska inte bara rationellt acceptera informationen utan även stimuleras emotionell att agera.

 Sergio Guimaraes – Speaking of PR