NÅGRA KUNDER

Bild: eon.se

Bild: eon.se

E.ON

E.ON producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder. Vid Högbytorp bygger E.ON en kretsloppsanläggning som integrerar material- och energiåtervinning på ett unikt, effektivt och hållbart sätt. 

Speaking of har fått uppdraget att projektleda externkommunikation kring projektet.

 
Telestaden_Speaking_of_20170326sg.jpg

TELESTADEN

Mitt i det nya Farsta utvecklar Ikano Bostad och Rikshem en ny stadsdel med 3 000 nya bostäder i en levande miljö med gröna och urbana mötesplatser, där förskolor och skolor blandas med ett rikt kulturliv, handel och tillgänglighet.

Speaking of ansvarar för Telestadens kommunikation och varumärkesarbete.

BSK_Speaking of_20180412sg.png

BSK Arkitekter

BSK Arkitekter är en av Stockholmsregionens större arkitektbyråer, etablerad redan för drygt 50 år sedan. Idag har de ca 70 anställda. Företaget erbjuder ett brett utbud av tjänster, allt från stadsutveckling till inredningsarkitektur.

Speaking of anlitades av BSK Arkitekter för rådgivning i syfte att koppla ihop deras kommunikationsstrategi och processer med affärsmål. Speaking of bidrog även med innehåll till deras externkommunikation.

 

Bild: ematosweden.eu

Bild: ematosweden.eu

#EMAtoSweden

Då EU-myndigheten European Medicines Agency kommer att lämna London i.o.m Brexit, kandiderar Sverige för att bli myndighetens nya värdland. Bakom initiativet står flera organisationer under ledning av Regeringskansliet.

Speaking of fick av Stockholm Science City Foundation i uppdrag att projektleda lanseringen av den digitala kommunikationen för #EMAtoSweden. Arbetet omfattade strategier för sociala medier samt, bland annat, framtagning av en webbsida och filmproduktion.

Bild: Sweden.se

Bild: Sweden.se

svenska institutet

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som sorterar under UD. Grundad 1945 har organisationen som huvuduppdrag att främja Sveriges varumärke utomlands.

Speaking of stödjer SI i kontakter med medier samt strategisk kommunikation i utvalda projekt.

 
Bild: friends.se

Bild: friends.se

Stiftelsen Friends

Friends verkar för en värld där inget barn utsätts för mobbning eller diskriminering. Genom att utveckla, sprida och tillämpa kunskap, Friends ger vuxna som har barn i sin omgivning verktyg för att agera mot mobbning och ingjuta civilkurage.

 Speaking of samarbetar med Friends i egenskap av rådgivare inom strategisk kommunikation.

Bild: livingincascais.com

Bild: livingincascais.com

CASCAIS TURISTBYRÅ

Cascais är en stad väster om Lissabon med över 35 000 invånare. Det är en gammal fiskarby, som blev en känd badort på 1870-talet.

På uppdrag av Cascais Turistbyrå, arbetade Speaking of för att öka Sveriges investeringar i staden. Arbetet bestod i rådgivning om den svenska marknaden och format kring event.

Bild: CNN

Bild: CNN

WHITE ARKITEKTER

White Arkitekter grundades 1951 och har över 1000 medarbetare på 16 kontor i Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien. 

Speaking of hanterade Whites strategiska kommunikation och press utanför Sverige.

 

Bild: HIV-Sverige

Bild: HIV-Sverige

HIV-SVERIGE

HIV-Sverige verkar för att informera och påverka beslutsfattare och allmänheten, motverka diskriminering och förbättra livskvalitén för människor som lever med HIV.

Speaking of anordnade medieträning för HIV-Sveriges medarbetare och representanter. 

NEWS        ABOUT     CONTACT