Om oss

Vi är en PR- och kommunikationsbyrå med lång erfarenhet av strategisk rådgivning, press- och kriskommunikation, varumärkesbyggande, operativ innehållsproduktion och projektledning. Vi är stolta över att arbeta med samhällsviktiga uppdrag och organisationer med starkt hållbarhetsfokus. Med stöd i våra värderingar och vårt flexibla och resurssmarta arbetssätt hjälper vi din organisation att uppnå sina strategiska mål.

Speaking of startades 2016, är Stockholmsbaserad och jobbar med börsnoterade företag, mindre bolag, statliga myndigheter och idéburna organisationer i Sverige och internationellt.

mellanrum

MISSION OCH VÄRDERINGAR

Speaking of levererar resurssmarta och skräddarsydda lösningar inom kommunikation för att hjälpa organisationer att uppnå sina strategiska mål. Det är kundens verksamhet och sammanhang som avgör arbetsprocessen.

KUNSKAP: BRA ATT SAMLA, BRA ATT SPRIDA

Alla framgångsrika strategier bygger på att vara väl förbered och påläst. Vi är stolta över vår erfarenhet, men vi förstår också att vi inte sitter på alla svar. Kunskapen som vi samlar under ett uppdrag överför vi till dig som kund. Vi bidrar gärna till den lärande organisationen.

PROFESSIONELLT OCH DIREKT

Vi är öppna för nya samarbeten, för att hitta nya möjligheter och oupptäckta mål. Eftersom våra arbetsprocesser är transparenta och tydliga, vinner vi förtroendet hos våra våra kunder, partners och nätverk av journalister. Vi ser till våra kunders intresse och ser det som vår yrkesplikt att säga vad vi tycker och tror är bäst för dem.

GOODWILL, GOOD WORK

Att vara smart, resultatinriktad och lönsam är fullt kompatibelt med ett etiskt förhållningssätt. Därför säger vi inte ja till vilken verksamhet som helst. Vi vill hålla oss till det vi tycker är rätt och riktigt att stå upp för. Speaking of har även ett pro bono-program för organisationer vars mission bidrar till den värld vi vill se.