Några av våra uppdrag

White Arkitekter grundades 1951 och har ca. 800 medarbetare på 13 kontor och verksamheter i Sverige, Norge och Storbritannien, Tyskland, Kanada och Östafrika. Speaking of har haft olika projekt, såsom interimsuppdrag, PR-arbete, projektledning och innehållsproduktion av deras strategi kring klimatneutralitet.

Sedan 1945 verkar Svenska institutet (SI), en statlig myndighet under Utrikesdepartementet, för att stärka Sveriges varumärke utomlands. Speaking of har varit ett stöd för SI i interimsuppdrag, medierelationer och strategisk kommunikation. Vi har ett ramavtal för kriskommunikationstjänster.

Friends arbetar för en värld där inget barn utsätts för mobbning eller diskriminering. Genom att utveckla, sprida och tillämpa kunskap, Friends ger vuxna som har barn i sin omgivning verktyg för att agera mot mobbning och ingjuta civilkurage. Speaking of har varit strategisk kommunikationsrådgivare till Friends.

International IDEA står för International Institute for Democracy and Electoral Assistance och är en mellanstatlig organisation med 28 medlemsländer. De fokuserar på frågor kring val, politiska partier, medborgardelaktighet, demokratiutveckling och konflikthantering. Speaking of har varit rådgivare och ansvarat för kompetensutveckling för organisationens personal från hela världen i syfte att lyfta frågor som International IDEA driver i den offentliga debatten i flera länder.

Då EU-myndigheten European Medicines Agency lämnade London i.o.m Brexit, kandiderade Sverige för att bli organisationens nya värdland. Bakom kampanjen #EMATOSWEDEN stod flera organisationer under ledning av Socialdepartementet. Speaking of fick av Stockholm Science City Foundation i uppdrag att lägga strategi, projektleda och implementera den digitala kommunikationen för Sveriges kampanj.

Mitt i det nya Farsta utvecklar Ikano Bostad och Rikshem en ny stadsdel – Telestaden. Med ca. 2000 nya bostäder i en levande miljö med gröna och urbana mötesplatser, där förskolor och skolor blandas med ett rikt kulturliv, handel och tillgänglighet, är Telestaden ett av södra Stockholms största stadsplaneringsprojekt.
Speaking of ansvarar för Telestadens externa kommunikation och varumärkesarbete.

E.ON producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder. Vid Högbytorp har E.ON byggt framtidens kretsloppsanläggning som integrerar material- och energiåtervinning på ett unikt, effektivt och hållbart sätt. Speaking of har fått uppdraget att projektleda externkommunikation kring projektet.

BSK Arkitekter har funnits i över 50 år och har ca 60 medarbetare. De erbjuder ett brett utbud av tjänster, allt från stadsutveckling till inredningsarkitektur. Speaking of anlitades av BSK Arkitekter för rådgivning i syfte att koppla ihop deras kommunikationsstrategi och processer med affärsmål. Speaking of bidrog även med innehållsproduktion till deras externkommunikation.

Studieförbundet Vuxenskolan Gotland har fyra kontor och åtta anställda. De är en idéburen bidragsfinansierad organisation som arbetar för att öka demokratin i Sverige genom bildning och möten. Speaking of har bidragit med kompetensutveckling inom Storytelling utifrån deras behov av att sprida både information om sitt kursutbud men även om sitt demokratiuppdrag.

Soja är en animationsstudio (med mera) som producerar infografik, information och film. Speaking of stöttade Soja med PR och kommunikation inför lanseringen och visningarna av den animerade filmen Topp 3 – en romkom i glesbygdsmiljö som hyllades i Sverige och internationellt.

Väster om Lissabon ligger staden Cascais, en gammal fiskarby som blev en känd badort på 1870-talet och som idag har över 35 000 invånare. På uppdrag av Cascais Turistbyrå arbetade Speaking of för att öka medvetenhet om stadens varumärke i Sverige, i syfte att öka investeringar i staden.

HIV-Sverige verkar för att informera och påverka beslutsfattare och allmänheten, motverka diskriminering och förbättra livskvalitén för människor som lever med HIV. Speaking of anordnade kompetensutveckling inom media relations samt rådgivning i syfte att ta fram organisationens idéprogram.