E.ON – framtidens kretsloppsanläggning i Högbytorp

Energi ur avfall för ett växande Stockholm

Kund: E.ON

Uppdrag: Extern kommunikation

Produktion av en utställning vid invigning
Projektledning evenemang
Projektledning content marketing
Produktion av innehåll till olika kanaler
Projektledning och manus för en animerad film om cirkulär ekonomi

E.ON producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder. I Upplands-Bro och Järfälla har E.ON byggt en transitledning för fjärrvärme och vid Högbytorp har E.ON skapat en kretsloppsanläggning som integrerar material- och energiåtervinning på ett unikt, effektivt och hållbart sätt.

Genom att producera el och värme ur avfall som i dagsläget inte har någon alternativ användning samt biogas och biogödsel ur organiskt avfall, omvandlar E.ON rest till resurs. De bygger ett kretsloppssystem som förvandlar det som ingen vill ha, till något som alla behöver – energi.
Samtidigt med den nya kretsloppsanläggningen byggdes även en 24,5 kilometer lång transitledning för fjärrvärme, som binder samman E.ONs fjärrvärmenät i Upplands-Bro och Järfälla kommuner.