Integritetspolicy

Speaking of arbetar vi systematiskt med informationssäkerhet och dataskydd för att säkerställa en säker hantering av personuppgifter.

Speaking of PR, Stockholm AB (organisationsnummer 559089-7889) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter.

Vi behandlar personuppgifter bl.a. när vi utbyter korrespondens via e-post eller interagerar på sociala medier. Personuppgifter behandlas med respekt för individens integritet och i enlighet med rådande lagstiftning kring personuppgiftsbehandling. Information om personuppgiftsbehandling uppdateras och publiceras löpande.