Om oss

Vi är en PR- och kommunikationsbyrå med lång erfarenhet av strategisk rådgivning,
press- och kriskommunikation, varumärkesbyggande, operativ innehållsproduktion och projektledning. Vi är stolta över att arbeta med samhällsviktiga uppdrag och organisationer med starkt hållbarhetsfokus. Med stöd i våra värderingar och vårt flexibla och resurssmarta arbetssätt hjälper vi din organisation att uppnå sina strategiska mål.

Speaking of startades 2016, är Stockholmsbaserad och jobbar med börsnoterade företag, mindre bolag, statliga myndigheter och idéburna organisationer i Sverige och internationellt.