Telestaden

Platsvarumärke för en ny stadsdel – Telestaden

Kund: Rikshem och Ikano Bostad

Uppdrag: Ansvar för all extern kommunikation om platsvarumärket

Platsvarumärkesarbete
Varumärkesstrategi
Pressbearbetning
Mediebevakning
Projektledning av kampanjer och evenemang
Projektledning sociala medier och content marketing

Uppdraget innebär att kommunicera en modern och varierad stadsdel med bevarande av kulturhistoriska värden som byggs på respekt för historien – ett dynamiskt område som också baseras på mod att prova nya lösningar för att utvecklas i takt med tiden.

Telestaden var en gång i tiden Televerkets, och senare Telias kontorsområde. Med 2000 blivande bostäder är Telestaden ett av södra Stockholms största bostadsprojekt, under utveckling av Ikano Bostad och Rikshem. Telestaden ingår i ett större stadsutvecklingsområde med cirka 4500 nya bostäder runt Nynäsvägen i Farsta. Projektet är en viktig del i att nå bostadsmålet om 140 000 bostäder till 2030. 

Telestadens unika ljudidentitet

– Områdets historia har alltid varit förknippat med människornas röster och kommunikation i stort.

Per Högdin, projektchef för Telestaden

Platsen i Farsta förknippas med både kommunikation och ljud som fångades av ljudkonstnär Jonas Holmer till egen ringsignal på iTunes. Intäkterna från nedladdningar av ringsignalen gick under kampanjperioden oavkortat till föreningen Drömstort. På Telestadens hemsida kan du läsa mer om kampanjen.

PR och event

Vi har skapat content – inklusive PR – vid flera tillfällen, från nyheter kring samrådsprocessen, inflyttning av verksamheter, event och kulturella initiativ.